O firmie

Przedsiębiorstwo "KOSBUD" Sp. z o.o. założone zostało przez Leszka i Andrzeja Kosmaty w 2001 roku. Podstawową działalnością spółki jest wydobycie oraz produkcja kruszyw łamanych, mieszanek z przeznaczeniem głównie dla drogownictwa i budownictwa. Surowcem do produkcji kruszyw łamanych są wapienie cieszyńskie pochodzące ze złoża „Leszna Górna”. Złoże wapieni cieszyńskich „Leszna Górna” eksploatowane jest w kopalni wapienia w miejscowości Leszna Górna na terenie gminy Goleszów, w powiecie cieszyńskim, woj. śląskim, blisko granicy z Republiką Czeską.

Złoże wapieni cieszyńskich „Leszna Górna” po raz pierwszy zostało rozpoznane w okresie II wojny światowej (lata 40 XX w.), pierwszą eksploatację na skalę przemysłową rozpoczęto w 1950r. wykorzystując surowiec dla potrzeb Cementowni Goleszów wybudowanej w 1900r. Na przełomie XX i XXI w. złoże było kilkakrotnie rozpoznawane oraz dokumentowane na podstawie danych uzyskanych z wierceń, badań specjalistycznych, a także obserwacji wyrobisk czynnego kamieniołomu. Obecnie złoże wapieni cieszyńskich „Leszna Górna” rozpościera się na powierzchni ok. 30 ha.

Dzięki ciągłym inwestycjom zakład jest nowoczesnym miejscem pracy o zwiększonej wydajności, zwiększonym bezpieczeństwie i zmniejszającym się negatywnym wpływie na środowisko.