Oferta

Zajmujemy się produkcją kruszyw łamanych z wapieni cieszyńskich. Nasze kruszywa znajdują zastosowanie dla budownictwa drogowego, ogólnego, mieszkaniowego, budowli inżynierskich lądowych i wodnych, oraz wszelkich robót budowlanych np.: utwardzania powierzchni placów, parkingów, umacniania skarp, niwelacji terenów, gabionów, jako podsypka pod bruki, kostki betonowe. Ponadto jesteśmy producentem wapna nawozowego o zawartości CaO min. 40%.

Oferta kopalni:

Tłuczeń 31,5 – 63 mm

 

Kliniec I 16 – 31,5 mm

 

Kliniec II 8 – 16 mm

 

Kliniec IV 2 – 8 mm

 

Mieszanka 0-31,5 mm

 

Mieszanka 0-63 mm

 

Mieszanka (wysiewka) 0-6 mm

 

Kamień łamany 120 – 350 mm

 

Wapno nawozowe

 

Niesort pozanormatywny

 

 

 

Posiadamy certyfikaty zakładowej kontroli produkcji w zakresie produkcji kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.